Publicación De Listas Provisionais E Definitivas

O día 25 de abril publícanse as LISTAS PROVISIONAIS do alumnado admitido e non admitido (no caso daqueles cursos nos que as solicitudes superaron ás prazas ofertadas) e as LISTAS DEFINITIVAS co alumnado admitido (naqueles cursos en que a demanda non supera ás prazas ofertadas).

Así mesmo, ábrese un PRAZO de RECLAMACIÓN ás listas provisionais de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, é dicir, dende o 26 de abril ao 3 de maio.