Liñas de traballo
 • Idiomas: seccións plurilingües
 • Tecnoloxía: Programación (2º da ESO) e informática (ESO)
 • Tres aulas de informática, taboleiros dixitais, portátiles
 • Reforzo académica gratuíto
 • Aula de estudo vixiado
 • Atención individualizada en función das necesidades de cada alumno
 • Atención especial a alumnado con dificultades
 • Uso de novos metodoloxías pedagóxicas de traballo (proxectos, traballo cooperativo, flipped clasroom)
Dimensión espiritual
 • Preparación da confirmación
 • Colaboración coa Parroquia San Francisco Xavier
 • Centro Xuvenil Loiola
 • Convivencias
 • Pascua xuvenil
 • Peregrinación a Santiago
 • Eucaristías
 • Oración da mañá
Dimensión persoal, relacional e en valores
 • Formación humana dentro do horario
 • Atención individual titor-alumno
 • Formación en competencia social
 • Actividades de colaboración con alumnado pequeno
 • Prevención de drogodependencias
 • Educación afectivo-sexual
 • Semana da Paz 
 • Uso responsable das TICs
 • Campañas solidarias
 • Cultivo da interioridade
 • Desenvolvemento do Plan KIVA (prevención do acoso escolar)
Programas de voluntariado
 • Rede Solidaria da Mocidade
 • Programa de voluntariado social
Actividades e proxectos
 • Intercambios internacionais
 • Campamentos de verán
 • Cursos de inglés en verán
Persoal

DIRECTORA
Irene Valverde Viqueira

XEFA DE ESTUDOS
Isabel Hernández Dorado

COORD. 1º,2º e 3º ESO
Margarita Fernández Pereira

COORD. 4º ESO E BACHARELATO
Beatriz Estévez de Cominges

Titor 1ºA: Alberto Rodríguez Rodríguez
Titora 1ºB: Cristina Barriga García
Titora 1ºC: Concepción Rodríguez Rodríguez
Titora 1ºD: Lourdes Juncal Soage

Titor 2ºA: Felipe Murga
Titora 2ºB: Paula Estévez
Titora 2ºC: Noa Soto
Titor 2ºD: Manuel Parada Penedo

Titora 3ºA: María del Carmen Guzmán
Titora 3ºB: Montse Martí Gayoso
Titora 3ºC: Virginia Sieito Caramés
Titor 3ºD: Guillermo Martínez Baz

Titor 4ºA: Héctor González
Titor 4ºB: Julio Soler Rodríguez
Titor 4ºC: Salvador Fernández Sáez
Titor 4ºD: Xosé Bernárdez Rodríguez

Liñas de traballo
 • Idiomas: seccións plurilingües
 • Tecnoloxía: Programación (2º da ESO) e informática (ESO)
 • Tres aulas de informática, taboleiros dixitais, portátiles
 • Reforzo académica gratuíto
 • Aula de estudo vixiado
 • Atención individualizada en función das necesidades de cada alumno
 • Atención especial a alumnado con dificultades
 • Uso de novos metodoloxías pedagóxicas de traballo (proxectos, traballo cooperativo, flipped clasroom)
Dimensión espiritual
 • Preparación da confirmación
 • Colaboración coa Parroquia San Francisco Xavier
 • Centro Xuvenil Loiola
 • Convivencias
 • Pascua xuvenil
 • Peregrinación a Santiago
 • Eucaristías
 • Oración da mañá
Dimensión persoal, relacional e en valores
 • Formación humana dentro do horario
 • Atención individual titor-alumno
 • Formación en competencia social
 • Actividades de colaboración con alumnado pequeno
 • Prevención de drogodependencias
 • Educación afectivo-sexual
 • Semana da Paz 
 • Uso responsable das TICs
 • Campañas solidarias
 • Cultivo da interioridade
 • Desenvolvemento do Plan KIVA (prevención do acoso escolar)
Programas de voluntariado
 • Rede Solidaria da Mocidade
 • Programa de voluntariado social
Actividades e proxectos
 • Intercambios internacionais
 • Campamentos de verán
 • Cursos de inglés en verán
Persoal

DIRECTORA
Irene Valverde Viqueira

XEFA DE ESTUDOS
Isabel Hernández Dorado

COORD. 1º,2º e 3º ESO
Margarita Fernández Pereira

COORD. 4º ESO E BACHARELATO
Beatriz Estévez de Cominges

Titor 1ºA: Alberto Rodríguez Rodríguez
Titora 1ºB: Cristina Barriga García
Titora 1ºC: Concepción Rodríguez Rodríguez
Titora 1ºD: Lourdes Juncal Soage

Titor 2ºA: Felipe Murga
Titora 2ºB: Paula Estévez
Titora 2ºC: Noa Soto
Titor 2ºD: Manuel Parada Penedo

Titora 3ºA: María del Carmen Guzman
Titora 3ºB: Montserrat Martí Gayoso
Titora 3ºC: Virginia Sieiro Caramés
Titor 3ºD: Guillermo Martínez Baz

Titora 4ºA: Héctor González
Titor 4ºB: Julio Soler Rodríguez
Titor 4ºC: Salvador Fernández Sáez
Titor 4ºD: Xosé Bernárdez Rodríguez

Contacta con nós

Para cualquera duda ou consulta, rechee este formulario e lle contestaremos tan pronto como sexa posible.

X