En definitiva, FORMAR HOMES E MULLERES QUE SEXAN QUEN DE TRABALLAR COS DEMAIS E PARA OS DEMAIS NA PROCURA DUN MUNDO MÁIS XUSTO PARA TODOS, SENDO SENSIBLES E REACCIONANDO COHERENTEMENTE ANTE TODO XEITO DE DESHUMANIZACIÓN.

Visión. Que soñamos?

Aspiramos a seguir sendo un centro con clara identidade cristiá, recoñecido pola súa calidade educativa nun sentido amplo de excelencia humana, aberto e accesible para todos e cun trato atento e acolledor coa diversidade.

Un centro que na busca da excelencia pedagóxica (magis ignaciano) aposta por unha constante renovación, actualización e mellora pedagóxica dende a propia e experimentada tradición pedagóxica ignaciana (PPI) e tendo no centro de calquera mellora ou cambio os nosos alumnos, as súas necesidades, o modelo de persoa que queremos formar e a resposta que queremos ofrecer a situación social na que vivimos. Que a nosa sexa unha innovación con sentido; unha renovación pedagóxica para atender con máis calidade e saber dar mellor resposta ao que precisan os nosos alumnos e a sociedade na que vivimos sendo fieis á nosa misión, ao noso proxecto educativo e á nosa tradición pedagóxica.

Queremos ser un colexio con espazos de reflexión e traballo en equipo dos profesionais que traballamos nel, favorecendo o diálogo aberto,  a profundidade, o rigor, a calidade e a busca do que máis e mellor sirva aos nosos alumnos e ao noso proxecto educativo.

Desexamos desenvolver cada vez máis pedagoxías e modos de traballar que favorezan un trato personalizado e inclusivo para todo o alumnado independentemente das súas necesidades individuais, na busca dunha educación integradora da persoa onde cada alumno poida desenvolver todas as súas potencialidades e competencias: físicas, intelectuais, sociais, artísticas (estéticas) e espirituais; recoñecendo as fortalezas de cada un e construíndo sobre elas, con espazos educativos onde as intelixencias menos presentes no currículo poidan manifestarse e desenvolverse.

Queremos seguir xerando un forte sentido de pertenza e identidade nos profesionais do Centro, nas familias e sobre todo no alumnado, aliñados cun Proxecto Educativo baseado na coherencia, a exemplaridade e o testemuño persoal e institucional de todos os que traballamos no colexio e un diálogo transparente e construtivo entre os distintos membros da comunidade educativa.

Por último, buscamos ser un Colexio inserido na realidade cultural e social do barrio de Teis, da cidade de Vigo, e de Galicia, adaptándonos ás súas necesidades e sendo coñecedores e protagonistas do seu pasado, presente e futuro.

QUE VALORES NOS INSPIRAN?

No noso traballo diario, comprometémonos a CULTIVAR e tratar de  HARMONIZAR entre si os seguintes valores:

  • Fe. Como apertura á transcendencia, celebrando e expresión da fe cristiá e do evanxeo de Xesús como referencia. Promovendo un diálogo san entre a fe e a cultura actual.
  • Xustiza. Tanto a nivel local como na dimensión global, e como expresión preferente polos máis débiles e necesitados. Propoñemos relacións persoais e laborais xustas.
  • Liberdade. Como máxima expresión de autonomía e iniciativa persoal dende a madurez, a participación responsable e a corresponsabilidade.
  • MAGIS. O Magis ignaciano exprésase na procura da excelencia persoal, profesional e na xestión de todos os procesos, na procura da autoesixencia, a mellora continua e o máximo potencial individual do alumnado e cada un profesionais do centro.
  • Esperanza. Porque sen esperanza non hai alegría, nin futuro, nin reconciliación, nin conversión. Porque a esperanza é a que da alento nos momentos de incerteza ou de falta de claridade. Queremos educar persoas esperanzadas co futuro da humanidade, capaces de seguir sempre adiante; e queremos educar dende a esperanza de que cada rapaz e cada rapaza merecen sempre unha oportunidade máis que está por chegar.
  • Capacidade crítica. Para construír unha cidadanía madura, autónoma e corresponsable da sociedade que queremos mellorar, con capacidade de discernir e discriminar en cada momento e situación, e co propósito permanente de sacar o mellor de cada persoa e institución.
  • Creatividade. Buscando diferentes enfoques, mirando dende outros ángulos, traballando o pensamento alternativo, ofrecendo solucións distintas.
  • Coherencia. Construíndo comunidade dende o testemuño persoal e institucional promovendo o compañeirismo, a corresponsabilidade, o respecto, o diálogo e a participación, así coma un bo clima de centro e convivencia.
  • Compromiso. Expresado a través da implicación persoal, do traballo profesional, da xenerosidade, do exemplo e do testemuño
  • Flexibilidade. Como expresión máxima da atención persoal tendo en conta as distintas circunstancias de cada persoa, baseado no do principio e fundamento, en tanto en canto, aplicable as distintas necesidades metodolóxicas ou organizativas, buscando sempre a implicación dos alumnos no seu propio proceso de aprendizaxe.
Contacta con nós

Para cualquera duda ou consulta, rechee este formulario e lle contestaremos tan pronto como sexa posible.

X