Órganos de Xestión do Colexio Apóstol Santiago

EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTOR XERAL D. Alberto Remeseiro Carro
REPRESENTANTE DA ENTIDADE TITULAR P. Benigno Álvarez Lago S.J.
Directora ESO e Bacharelato Dª. Irene Valverde Viqueira
Directora Ed. Infantil e Primaria Dª. Rosana Souto Álvarez
Xefa de Estudos Xeral  Dª. Isabel Hernández Dorado
Xefe de Estudos Ed. Infantil e Primaria D. Carlos Lojo Silva
Coordinadora Xeral Formación Humana e Pastoral Dª. Marta Leirós Villalba
Coordinadora Xeral Orientación Educativa Dª. Carmen Cendón Chapela
Coordinador Actividades Paraescolares D. José Martínez Rey
Administradora e Xefa de Servizos Dª. Ana Belén Núñez Gómez
Secretario Xeral D. Ildefonso Prieto Robés
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA
DIRECTOR XERAL D. Alberto Remeseiro Carro
Xefa de Estudos Xeral Dª. Isabel Hernández Dorado
Xefe de Estudos Infantil e Primaria D. Carlos Lojo Silva
Xefe Departamento Ciencias e Tecnoloxía D. Juan Lois González
Xefe Departamento Ciencias Sociais e Humanidades D. Alberto Rodríguez Rodríguez
Xefe Departamento Linguas  D. Raúl Prada Baceiredo
Xefa Departamento Orientación Educativa Dª. Carmen Cendón Chapela
Coordinadora 5º e 6º Primaria Dª. Nuria Prado Álvarez
Coordinador 3º e 4º Primaria D. Carlos Ares Mateos
Coordinadora 1º e 2º Primaria Dª. Patricia Tarrío Rodríguez
COMISIÓN PASTORAL
DIRECTOR XERAL D. Alberto Remeseiro Carro
REPRESENTANTE DA ENTIDADE TITULAR P. Benigno Álvarez Lago S.J.
Coordinadora Xeral Pastoral Dª. Marta Leirós Villalba
Coordinador Pastoral 4º E.S.O., BACH. e Extracolexial D. David Viso Carrera
Coordinadora Pastoral 1º,2º e 3º E.S.O Dª. Lourdes Juncal Soage
Coordinadora Pastoral Infantil Dª. María Eugenia Fernández Peteiro
Coordinador Pastoral 5º e 6º Primaria D. Nast Valerio Pereira
Coordinadora Pastoral 3º e 4º  Primaria Dª. María Barro Mariño
Coordinador Pastoral 1º e 2º Primaria D. Xesús Bernárdez Miguel
Xesuítas colaboradores D. Daniel Cuesta Gómez S. J.

D. Fernando Gálligo Gómez S.J

Coordinador voluntariado D. Alberto Rodríguez Rodríguez
CONSELLO ESCOLAR
PRESIDENTE D. Alberto Remeseiro Carro
TITULARIDADE DO CENTRO P. Benigno Álvarez Lago S.J.
Dª. Rosana Souto Álvarez
Dª. Irene Valverde Viqueira
Profesorado D. Agustín Couto Picos
D. Francisco Javier Blanco Maudes
P.A.S. Dª. Ana Belén Núñez Gómez
Nais e pais Dª. Paloma García Rodríguez
D. Marco Nieto Montero
D. Rodrigo Pérez Martínez
Dª. María Elda Sordo Lozano
Alumnado D. Martín Formoso Pinal

D. Daniel Rodríguez Martínez

Contacta con nós

Para cualquera duda ou consulta, rechee este formulario e lle contestaremos tan pronto como sexa posible.

X