Liñas de traballo
 • Idiomas: sección plurilingües
 • Competencia social e emocional
 • Reforzo e apoio académico
 • Atención especial a alumnado con dificultades
 • Saídas escolares contextualizadas
 • Dobre profesor
 • Blogue
Cómo o facemos?

Con metodoloxías activas e globalizadas. A través do traballo cooperativo e por proxectos. E cunha atención especial á diversidade. E todo a través de catro dimensións:

 1. Traballamos a dimensión persoal a través do cultivo da interioridade, o traballo sobre os sentimentos e emocións, e co programa de Competencia Social.
 2. A dimensión espiritual, con celebracións, oración da mañá, Semana Ignaciana e a revisión ignaciana do día, preparación dos sacramentos (1º comunión).
 3. Dimensión relacional e de formación en valores. En convivencias, campañas solidarias e Semana pola Paz. Desenvolvemento do Programa KIVA (prevención de acoso escolar).
 4. No contexto familiar. Reunións con familias. Participación das mesmas no proceso educativo, participando en actividades escolares, con entrevistas e comunicación constante e tamén a través da nosa Escola de Pais.

 

 

Documentos a ter en conta
 • Decálogo normas convivencia
Persoal

DIRECTORA
Rosana Souto González

XEFE DE ESTUDOS DE ED. PRIMARIA
Carlos Lojo Silva

COORD. ED. PRIMARIA 1º e 2º 
Patricia Tarrío Rodríguez

COORD. ED. PRIMARIA 3º e 4º
Carlos Ares Mateos

COORD. ED. PRIMARIA 5º e 6º
Nuria Prado Álvarez

Titores/as 1º Ed. Primaria

Sección A :  Paula Martínez Dopico

Sección B :  Tamara Alonso Fernández

Sección C :   Judith González Castelaín

Sección D :  Xesús Bernández Miguel

Titores/as 2º Ed. Primaria

Sección A : María del Carmen Suárez Blanco

Sección B : Patricia Tarrío Rodríguez

Sección C : Iago Pérez Ramos

Sección D : Concepción Pichel Basteiro

Titores/as 3º Ed. Primaria

Sección A : Carlos Ares Mateos

Sección B : Iria Fernández Alonso

Sección C : Susana Lorenzo Gil

Sección D : Mercedes Lareu García

Titoras 4º Ed. Primaria

Sección A : Mª Dolores Collarte López

Sección B : Mónica Fernández del Río

Sección C : Juan Carlos Trincado Martínez

Sección D : María Fernández González

 

Titores/as 5º Ed. Primaria

Sección A : Nast Valerio Pereira

Sección B : Nuria Gómez Ouro

Sección C : David Guinarte Cachafeiro

Sección D : Jorge González CarreraTitores/as 6º Ed. Primaria

Sección A : Silvia Rial Martínez

Sección B : Nuria Prado Álvarez

Sección C : José Martínez Rey

Sección D : Jorge Martínez Villegas

Outro profesorado

Raquel Amoeiro Pérez

Alberto Remeseiro Carro

José Alberto Campos Seijo

Valle Sobrino Eiriz

Santiago Valcárcel Abellás

María Barro Mariño

José Alberto Campos Seijo

Jorge González Carrera

Daniel López Saavedra

Carlos Lojo Silva

 

Vídeo
Liñas de traballo
 • Idiomas: sección plurilingües
 • Competencia social e emocional
 • Reforzo e apoio académico
 • Atención especial a alumnado con dificultades
 • Saídas escolares contextualizadas
 • Dobre profesor
Cómo o facemos?

Con metodoloxías activas e globalizadas. A través do traballo cooperativo e por proxectos. E cunha atención especial á diversidade. E todo a través de catro dimensións:

 1. Traballamos a dimensión persoal a través do cultivo da interioridade, o traballo sobre os sentimentos e emocións, e co programa de Competencia Social.
 2. A dimensión espiritual, con celebracións, oración da mañá, Semana Ignaciana e a revisión ignaciana do día, preparación dos sacramentos (1º comunión).
 3. Dimensión relacional e de formación en valores. En convivencias, campañas solidarias e Semana pola Paz. Desenvolvemento do Programa KIVA (prevención de acoso escolar).
 4. No contexto familiar. Reunións con familias. Participación das mesmas no proceso educativo, participando en actividades escolares, con entrevistas e comunicación constante e tamén a través da nosa Escola de Pais.
Documentos a ter en conta
 • Decálogo normas convivencia
Persoal

DIRECTORA
Rosana Souto González

XEFE DE ESTUDOS DE ED. PRIMARIA
Carlos Lojo Silva

COORD. ED. PRIMARIA 1º e 2º
Patricia Tarrío Rodríguez

COORD. ED. PRIMARIA 3º e 4º
Carlos Ares Mateo

COORD. ED. PRIMARIA 5º e 6º
Nuria Prado Álvarez

Titores/as 1º Ed. Primaria
Paula Martínez Dopico
Tamara Alonso Fernández
Judith González Castelaín
Xesús Bernárdez Miguel

Titores/as 2º Ed. Primaria
María del Carmen Suárez Blanco
Patricia Tarrío Rodríguez
Iago Pérez Ramos
Concepción Pichel Basteiro

Titores/as 3º Ed. Primaria
Carlos Ares Mateos
Iria Fernández Alonso
Susana Lorenzo Gil
Mercedes Lareu García

Titoras 4º Ed. Primaria
María Dolores Collarte López
Mónica Fernández del Río
Juan Carlos Trincado Martínez
María Fernández González

Titores/as 5º Ed. Primaria
Nast Valerio Pereira
Nuria Gómez Ouro
David Guinarte Cachafeiro
Jorge González Carrera

Titores/as 6º Ed. Primaria
Silvia Rial Martínez
José Martínez Rey
Nuria Prado Álvarez
Jorge Martínez Villegas

Outro profesorado
María Barro Mariño, José Alberto Campos Seijo, Carlos Lojo Silva, Alberto Remeseiro Carro, Valle Sobrino Eiriz, Raquel Amoeiro Pérez, Santiago Valcárcel Abellás

Vídeo
Contacta con nós

Para cualquera duda ou consulta, rechee este formulario e lle contestaremos tan pronto como sexa posible.

X