Poñemos en marcha o Bacharelato Dual Americano

O Colexio Apóstol estrea este curso o Bacharelato Dual Americano. Estudantes de Secundaria poden ir, mentres realizan o curso correspondente á súa idade, avanzando materias americanas de forma paralela. Trátase dun programa que no noso Colexio iníciase en 3ª da ESO, xa que está deseñado para facerse cunha certa comodidade en tres anos, de tal maneira que os estudantes realicen simultaneamente as materias do propio curso xunto con 3 materias americanas por ano. Dese modo permítese aos alumnos obter o seu US High School Diploma comodamente e deixa libre o 2º ano de Bacharelato dos estudos españois para obter os mellores resultados posibles. Estes cursos son homologados polo Departament  of  Education de Estados Unidos, con idéntico valor ao que obtén calquera alumno, en calquera  High School de calquera estado dos USA. Este curso 21-22 puxémolo en marcha no noso Colexio con 9 alumnos de 3º de ESO. Todos tiveron que realizar unha formación previa sobre o uso da plataforma de estudos americana. Trátase dun programa de aprendizaxe dixital (e-Learning) que non afecta á estrutura curricular do centro xa que se expón como unha actividade extraescolar.