Xa están expostas as listaxes definitivas de admitidos para o próximo curso 22/23

A recepción do Colexio Apóstol xa ten expostas as listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido para o curso 2022-2023. Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán formular reclamación ante a persoa titular da Xefatura Territorial de Educación no prazo dun mes contado a partir do día seguine ao da súa publicación. A resolución da persoa titular da Xefatura Territorial porá fin á vía administrativa