Recomendacións para a manifestación en coches do domingo en Vigo