Enquisa sobre a volta ás clases no Colexio Apóstol Santiago

O Colexio, xunto co resto da Rede Xesuíta de Colexios de España, participa nun proxecto para coñecer a situación emocional na que o noso alumnado e o noso profesorado volven ás aulas. O proxecto denomínase “Volvemos a clase” e está impulsado polo Instituto de Avaliación IDEA, que depende da Fundación SM e a Universidade Complutense de Madrid. O obxectivo do proxecto é que o alumnado (desde 4º de Educación Primaria ata 2º de Bacharelato) e todo o seu profesorado respondan a uns cuestionarios sobre como regresan ás aulas, tanto na súa dimensión emocional coma na súa actitude ante as aprendizaxes desta nova situación.
Ligazón para o profesorado: ENQUISA PROFESORADO
Ligazón para o alumnado: ENQUISA ALUMNADO