Plan Acción Titorial e Formación Humana
  • Entrevistas tutoriais individuais periódicas
  • Formación Humana: convivencias, campañas, titorías etc.
  • Programa de Competencia Social
  • Contidos do Plan de Acción Titorial +info
Programa KIVA de Prevención Acoso Escolar

KIVA é o prestixioso programa contra o acoso escolar, desenvolto polo Ministerio de Educación de Finlandia, cuxa eficacia quedou demostrada en rigorosos estudos científicos. O Equipo KIVA está formado por un grupo docente para a dinamización da prevención e intervención nos casos nos que se pode aplicar o protocolo KIVA para evitar o acoso escolar.

Equipo Kiva: Irene Valverde, Rosana Souto, Tamara Alonso, Iago Pérez, Carlos Lojo, Silvia Rial, Ana P. Rguez, Montse Domonte, Manuel Parada.

Plan de Acollida de Novo Alumnado
  • Entrevista a alumnos novos desde o Departamento de Orientación Educativa
  • Grupo de acollida a alumnos novos
Equipo de Convivencia
  • Comisión de Convivencia:

A comisión de convivencia ven regulada no artigo 6 do Decreto 8/2015, considerándose como un órgano con carácter consultivo. Crearase no seo do Consello Escolar de cada centro e desempeñará as súas funcións por delegación deste para facilitar o cumprimento das competencias que, en materia de convivencia escolar, ten asignadas o Consello Escolar.

  • Delegados de Convivencia e de Delegados de clase en cada aula:

Serán elixidos pola súa sección. A súa función é representar á aula e axudar a previr e resolver os posibles conflitos en colaboración co equipo docente. Reúnense dúas veces ao trimestre: unha vez co coordinador e outra co grupo de titores.

Contacta con nós

Para cualquera duda ou consulta, rechee este formulario e lle contestaremos tan pronto como sexa posible.

Not readable? Change text. captcha txt