FORMACIÓN HUMANA E VOLUNTARIADO

As catro claves da Pedagoxía Ignaciana que nos gostaría que o noso alumnado acadase ao saír do Colexio son: ser persoas conscientes, compasivas, competentes e comprometidas.

O obxectivo é que o noso alumnado medre as súas dimensións intrapersoal, interpersoal e espiritual, e así aportar e mellorar ao entorno social onde se desenvolve. Por iso traballaremos dende todas as dimensións do Colexio con diferentes actividades.

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:
• Programa KIVA contra o acoso escolar
• Competencia global
• Técnicas de estudo
• Aprendizaxe cooperativa
• Igualdade de xénero
• Prevención de conductas adictivas
• Orientación académico-vocacional e afectivo sexual

CAMPAÑAS:
• Equidade de xénero
• Coidado da Casa Común
• Somos migrantes
• Nadal
• Paz e solidaridade
• Entreculturas (ONGD da Compañía de Xesús)

VOLUNTARIADO:

Rede solidaria (Alumnado de 3º e 4º ESO)

Voluntariado social (Familias e alumnado de 1º e 2º de BACH)

Máis información en https://colegioapostol.com/educacion/plans/formacion-humana-e-voluntariado

Contacta con nós

Para cualquera duda ou consulta, rechee este formulario e lle contestaremos tan pronto como sexa posible.

X