Eleccións ao Consello Escolar 18/19

O Colexio entra, neste mes de novembro, no proceso de renovación do Consello Escolar. Afecta ao profesorado, familias e alumnado. Unha vez creada a Xunta Electoral, queda definido o calendario [...]