Identidade

O derradeiro obxectivo e razón de ser do Colexio Apóstol Santiago da Compañía de Xesús é o crecemento persoal e global da persoa, que leva aparellado a opción e o compromiso cos valores, consonte aos principios e visión humana e cristiá da vida. 

Centro plurilingüe

O noso Proxecto Educativo ten como obxectivo básico a formación integral, e dentro dela queremos dar resposta á necesidade de posuír, na sociedade actual, un bo dominio de como mínimo dous idiomas da Comunidade Europea e un manexo fluído dos mesmos.

Actividades Paraescolares

Actividades Paraescolares co fin de apoiar a formación integral, fomentar afeccións útiles para o positivo emprego do tempo de lecer e fomentar as relacións e os valores humanos.
Flexibilidade de horarios, niveis de ensino e tipo de actividade.

Os informamos de la actividad que Entreculturas Vigo llevará a cabo el próximo martes 20 de febrero, en el Centro Loyola de Vigo, con alumnos de 15 a 17 años de nuestro colegio y de otros de la ciudad que también participarán.

Máis de 700 persoas participan en Vigo na I Carreira "Corre por unha Causa", a favor de Haití. A través das inscripcións recadáronse máis de 5000 euros. A presencia de familias, alumnado, e profesorado do colexio, correndo e coma voluntarios foi altamente significativa. Moitas grazas a todos."

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA