Identidade

O derradeiro obxectivo e razón de ser do Colexio Apóstol Santiago da Compañía de Xesús é o crecemento persoal e global da persoa, que leva aparellado a opción e o compromiso cos valores, consonte aos principios e visión humana e cristiá da vida. 

Centro plurilingüe

O noso Proxecto Educativo ten como obxectivo básico a formación integral, e dentro dela queremos dar resposta á necesidade de posuír, na sociedade actual, un bo dominio de como mínimo dous idiomas da Comunidade Europea e un manexo fluído dos mesmos.

Actividades Paraescolares

Actividades Paraescolares co fin de apoiar a formación integral, fomentar afeccións útiles para o positivo emprego do tempo de lecer e fomentar as relacións e os valores humanos.
Flexibilidade de horarios, niveis de ensino e tipo de actividade.

O próximo 26 de abril terá lugar en toda España unha nova festa da Educación Musical. Esta festa leva por lema Musiqueando 2018 - #nosimportalamusica e vai consistir nunha xornada de concertos escolares na rúa. É unha iniciativa estatal e xa hai máis de 30.000 escolares inscritos. A clase de música de 4º da ESO do noso colexio participará por primeira vez.

Alumnos de 3º de ESO  del colegio asisten regularmente a conciertos en el teatro García Barbón, acompañados de su profesora de música, gracias al programa ofertado por Novagaliciabanco "Quedamos no Palco, Quedamos coa Clásica".

El Departamento de Paraescolares se congratula en comunicar que el Aula de Rock del CAS ya está completa. Contamos con guitarra electrica y su amplificador correspondiente, bajo eléctrico y su ampli, un segundo ampli de guitarra, batería, equipo de voz con dos micros y la nueva incorporación, teclado con su ampli.

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA