Identidade

O derradeiro obxectivo e razón de ser do Colexio Apóstol Santiago da Compañía de Xesús é o crecemento persoal e global da persoa, que leva aparellado a opción e o compromiso cos valores, consonte aos principios e visión humana e cristiá da vida. 

Centro plurilingüe

O noso Proxecto Educativo ten como obxectivo básico a formación integral, e dentro dela queremos dar resposta á necesidade de posuír, na sociedade actual, un bo dominio de como mínimo dous idiomas da Comunidade Europea e un manexo fluído dos mesmos.

Actividades Paraescolares

Actividades Paraescolares co fin de apoiar a formación integral, fomentar afeccións útiles para o positivo emprego do tempo de lecer e fomentar as relacións e os valores humanos.
Flexibilidade de horarios, niveis de ensino e tipo de actividade.

El 22 de marzo en la Iglesia de San Francisco Javier,C/ Sanjurjo Badía nº 79, a las 7:30 de la tarde tendremos una Misa Cantada por la Coral de los Padres del Colegio APOSTOL SANTIAGO y a continuación, sobre las 8 de la tarde un Concierto de MUSICA SACRA, como introducción a la Semana Santa, con el siguiente repertorio:

Un año más,hemos puesto en marcha los grupos de apoyo escolar que organizamos desde el Programa de Voluntariado y Educación Social, en colaboración con Cáritas Diocesana.

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA