Identidade

O derradeiro obxectivo e razón de ser do Colexio Apóstol Santiago da Compañía de Xesús é o crecemento persoal e global da persoa, que leva aparellado a opción e o compromiso cos valores, consonte aos principios e visión humana e cristiá da vida. 

Centro plurilingüe

O noso Proxecto Educativo ten como obxectivo básico a formación integral, e dentro dela queremos dar resposta á necesidade de posuír, na sociedade actual, un bo dominio de como mínimo dous idiomas da Comunidade Europea e un manexo fluído dos mesmos.

Actividades Paraescolares

Actividades Paraescolares co fin de apoiar a formación integral, fomentar afeccións útiles para o positivo emprego do tempo de lecer e fomentar as relacións e os valores humanos.
Flexibilidade de horarios, niveis de ensino e tipo de actividade.

TEMAS DESTACADOS

Durante esta  semana, del 3 al 7 de febrero, todos los alumnos de Infantil y Primaria participan en el “Plan de consumo de fruta en los colegios”.

Hoy martes,  4 de febrero,  y por orden de la Xunta de Galicia, suspenderemos las actividades paraescolares y deportivas  al aire libre en el Colegio.  Por  tanto, quedan anulados todos los entrenamientos.

No Departamento de Linguas, unha ano máis organizamos A Semana da Poesía, actividade dirixida aos alumnos de ESO e Bacharelato. Contamos cos coñecidos trobadores do mundo do espectáculo: FRANCISCO JAVIER TROVADOR e CRISPÍN D’OLOT. Para os alumnos de ESO I, FRANCISCO JAVIER TROVADOR, actor, recitador e poeta, interpretou unha cuidada selección de coñecidos textos de autores como J.R. Jiménez, Quevedo, Espronceda, Neruda,  Rosalía … que os alumnos seguiron con grande atención. En Bacharelato presentamos o espectáculo “Versos y bardos”, unha viaxe a través da literatura en lingua castelá interpretado polo veterano xuglar CRISPÍN D'OLOT. Crispín ofreceunos unha coidada selección de textos, uns cultos e outros populares e cómicos, de forma novidosa, moi amena e ademais didáctica. Da súa man os nosos alumnos souberon que a literatura tamén pode ser divertida.

En el hall del salón de actos del Colegio se puede visitar a lo largo de esta semana y hasta el miércoles próximo la exposición “La célula: todos somos iguales” en el marco de la Semana de la Paz y de la Solidaridad.

 

 

Páxinas

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA