O noso proxecto educativo

O Noso Proxecto Educativo

¿QUEN SOMOS?

O Colexio Apóstol Santiago (Xesuitas) é, primeiro de todo, unha comunidade educativa, un grupo de homes e mulleres, xesuitas e laicos, comprometidos e ilusionados coa tarefa de educar. Somos un centro educativo integrado (dende educación infantil a bacharelato), concertado, que ofrece as familias de Vigo dende fai máis de 130 anos unha educación:

 • integral (de tódalas dimensións da persoa),
 • baseada e inspirada nunha visión cristiana do home e da sociedade,
 • centrada na atención persoal o alumno,
 • cunha pedagoxía de inspiración ignaciana (unha pedagoxía na tradi­ción da Compañía de Xesús, que parte da reflexión sobre a propia experiencia e pretende chegar a acción transformadora da realidade)
 • inserida na realidade cultural de Galicia.

¿QUE PRETENDEMOS?

O fin último da nosa educación é axudar aos alumnos a desenrolar ao máximo todas as súas potencialidades e capacitalos para chegar a ser:

 • persoas maduras, autónomas e libres;
 • persoas conscientes, competentes e compasivas, homes e mulleres cos demais e para os demais;
 • persoas abertas á transcendencia, capaces de dar unha resposta libre de fe a Deus,
 • que estean en condicións de acceder con garantías a todo tipo de estudios profesionais o universitarios.

¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS?

 • Traballo riguroso e sistemático,
 • a coherencia e testemuño persoal e institucional,
 • a utilización de metodoloxías modernas e activas,
 • o diálogo entre a fe e a cultura actual,
 • o traballo en equipo,
 • a mellora continua,
 • a formación permanente do profesorado,
 • o diálogo entre familia e colexio.

¿ONDE QUEREMOS CAMIÑAR?

Queremos seguir sendo un colexio recoñecido na cidade de Vigo pola súa excelencia académica e humana, E EN CONCRETO POR:

 • uns bos resultados académicos,
 • a aceptación e o tratamento positivo da diversidade,
 • unha pedagoxía innovadora,
 • a relevancia da educación en valores.

¿QUE VALORES INSPIRAN A NOSA ACTUACIÓN?

No noso traballo diario, comprometémonos a CULTIVAR e a intentar HARMONIZAR entre sí os seguintes valores:

 • Fe (apertura á trascendencia, celebración e expresión da fe cristiá).
 • Xustiza (relacións personáis e laboráis xustas, preocupación polos máis débiles).
 • Liberdade (como o maior ámbito de autonomía persoal compatible co proxecto educativo do centro).
 • Construir comunidade (compañeirismo, respecto, diálogo e participación).
 • Compromiso (implicación persoal, traballo, xenerosidade, exemplo, testemuño).
 • Excelencia (profesionalidade, procura do magis, o "máis".
we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA