* II CONCURSO DE CARTEIS APÓSTOL SANTIAGO *

Versión para impresión

 

 

 1. Participantes: Alumnado de ESO e Bacharelato.

 

 1. Obxectivo: elaborar o cartel anunciador do Concurso Literario. A imaxe deberá estar relacionada co concurso, facendo alusión á literatura. Os carteis conterán necesariamente a lenda XXX Concurso Literario e o curso escolar 2015/2016 na marxe inferior dereita.

 

 1. Técnica: serán de concepción e técnica libre, sempre que sexa posible a súa impresión. For cal for a técnica escollida, entregarase un orixinal impreso en papel e, se a técnica o permite, enviarase ademais en soporte dixital e formato pdf ao enderezo electrónico antiguos.alumnos@colegioapostol.com

 

 1. Forma de entrega: cada orixinal entregarase nun sobre grande onde figurará o título do traballo e un pseudónimo. Dentro incluirase un sobre pequeno cos datos persoais do autor ou autora (nome e apelidos, curso e sección).  

 

 1. Tamaños: o tamaño das obras será unha folla Din A3 (42 x 29,7 cm).

 

 1. Orixinalidade: os traballos han de ser orixinais e inéditos, non puidendo ser  presentados anteriormente  a outros concursos e que non supoñan, en todo ou en parte, copia ou plaxio de obras publicadas propias ou doutros artistas. O non cumprimiento destas bases implicará a descualificación automática.

 

 1. Prazo: o prazo de presentación das obras rematará o venres 11 de decembro do 2015.

 

 1. Premio: o premio principal será a impresión dos carteis co nome do gañador mais un premio en metálico de 100 euros.

 

 1. Xurado: ditaminará a obra gañadora un xurado composto por un membro da Editorial Anaya-Xerais, un membro da Asociación de Antigos Alumnos, un membro da ANPA, un artista pintor e un profesor do Departamento de Plástica do Colexio.

 

 1. Exposición e publicación: o cartel será amplamente difundido en todo o Colexio, incluído nas páxinas web do Colexio e da Asociación de Antigos Alumnos, e publicado nas revistas de ambas institucións (O Noso Lar e Bellavista), así como no blog da ANPA.

 

 1. As obras presentadas quedarán no poder do Colexio.

 

 1. O feito de participar no concurso supón a total aceptación destas bases.

 

 

                                          

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA