CONTACTA CONNOSCO

Axúdanos a mellorar

Escribe os tus datos e indica no apartado correspondente se desexas que nos poñamos en contacto contigo para falar sobre o tema.

FORMULARIO DE SUXESTIONS E QUEIXAS
Nome e Apelido:
Dirección E-mail:
Tipo de problema:

Etapa(s) educativa(s) relacionadas coa suxestión ou queixa
(*)CTRL para seleccionar varios

¿Desexa que respondamos á súa reclamación ou consulta? SI
¿Cómo quere que o fagamos?
(*)Escribe os teus datos na mensaxe

Descripción do problema:
Suxerencia de mellora:

O Colexio Apóstol Santigo, en función do establecido na Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD. 15/99), procede a informarlle de que os datos de carácter persoal que nos facilite serán recollidos e incorporados a un ficheiro informatizado de datos. O obxecto de dita recollida de datos será únicamente a xestión das relacións derivadas da actividade educativa do colexio.
Ó pulsar o botón ENVIAR, o interesado declara ter coñecemento do destino e os usos dos datos personais recollidos e, de acordo co artigo 5 da LOPD, gozará en todo momento dos dereitos de acceso, oposición, cancelación e rectificación dos datos recabados segundo o establecido na lexislación vixente, dirixindo comunicación escrita á seguinte dirección: Colexio Apóstol Santiago, Sanjurjo Badía, 79- 36207 VIGO- (PONTEVEDRA)

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA