POLITICA DE USO

Versión para impresión
1. Aceptación de Política de Uso
Cada vez que vostede acceda ou utilice esta Web, vostede acepta plenamente e sen reservas as cláusulas establecidas na presente Política de Uso, así como tódalas modificacións posteriores que poidan sufir. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente as presentes condicións en cada unha das ocasións nas que se propoña visitar ou utilizar esta Web, posto que éstas poden sufrir modificacións. Ademais, se está utilizando un servizo particular nesta Web ou a través dela, estará vostede suxeito ás regras e/ou condicións aplicables a ditos servizos. Por favor, lea a nosa política de Protección de datos, que queda incorporada á nosa Política de Uso por referencia.

2. Noso Servizo
A nosa Web e os servicios proporcionados nela ou a través dela non teñen ningún tipo de garantía. Vostede acepta que os propietarios desta Web reservan calquera dereito e poden, sen aviso previo e sen ningunha responsabilidade cara ós seus visitantes e usuarios, modificar ou pechar esta Web e os seus servizos ou borrar os datos que vostede nos proporcionou, de maneira temporal ou definitiva. Esta Web e os seus propietarios exclúen calquera responsabilidade pola actualidade, borrado, imposibilidade de almacenar, inexactitude ou entrega errónea de calquera dato ou información.

3. As súas responsabilidades
Para acceder a alguns contidos desta Web deberá vostede solicitar unha conta de usuario ao Administrador, para o cal debe proporcionar información veraz e ser maior de idade (18). Ó solicitar unha conta de usuario, vostede acepta explícitamente a nosa Política de Uso e as súas posibles modificacións que vostede poderá ler aquí. Asímesmo, vostede poderá solicitar a cancelación da súa conta de usuario e o borrado dos datos proporcionados no momento do rexistro cando vostede o desexe enviando un correo ó Administrador a través do noso Formulario de Contacto.

4. Protección de Datos
Os datos de rexistro de usuario e outra información persoal que poida vostede proporcionar están suxeitos á nosa política de Protección de datos.

5. Rexistro e Contrasinal
Vostede é o responsable de manter a confidencialidade da súa contrasinal e será responsable dos accesos mediante o seu nome de usuario e a súa contrasinal, tanto se foi autorizada por vostede coma se non. Vostede está de acordo en notificarnos coa maior brevedade posible o uso non autorizado dos seus datos de usuario, a súa conta ou o seu contrasinal.

6. Uso da Web
Vostede acepta que todo tipo de datos ou información, sea texto, software, código, música ou sonido, fotografías ou gráficos, vídeo e outros materiais (chamados xenericamente CONTIDOS), proporcionados de modo público ou privado, serán únicamente responsabilidade da persona que enviou ditos CONTIDOS ou da persona titular da conta de usuario que os enviou. Non seremos responsables de ningún modo do contido que apareza nesta Web nin de cualquera erro ou omisión neste.

Ó usar esta Web ou calquera dos seus servizos, vostede está de acordo en que vostede NON:

(a) Proporcionará contidos ou realizará actividades que poidan ser consideradas ilegais, difamatorias, ofensivas, discriminatorias de calquera tipo, violentas, vulgares, obscenas, contrarias ó dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas, contrarias á lei, á moral e ás boas costumes xeralmente aceptadas ou á orde pública;
(b) Suplantará a outras persoas, entidades ou asociacións nin ocultará a orixe dos contidos enviados por vostede;
(c) Publicará información ou contidos que sexan protexidos por calesqueira dereitos de propiedade intelectual ou industrial pertencentes a terceiros, sen que vostede obtivera previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar;
(d) Realizará actividades que poidan ser consideradas correo comercial masivo, spam, cadeas, esquemas piramidais ou publicidad en xeral non autorizada sen obter permiso escrito previo;
(e) Publicará contidos que poidan dar lugar á nosa responsabilidade civil ou criminal ou que poidan violar calquera lexislación local, rexional, nacional ou internacional, incluindo entre outras as de dereitos de autor, marcas rexistradas, patentes e secretos industriais.

7. Publicación de contidos na nosa Web
Ó enviar contidos á nosa Web:
(a) vostede nos concede dereitos a nivel mundial, libres de dereitos de autor, perpetuos e non exclusivos e licencia (incluidos os dereitos morais) a utilizar, amosar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, distribuir, promocionar, archivar, traducir e elaborar traballos derivados e compilacións, na súa totalidade ou parcialmente, mencionando sempre a súa orixe e/ou autor. Tal licencia aplicarase a calquera forma, medio ou tecnoloxía coñecida ou desarrollada no futuro;
(b) vostede garantiza que ten todos os dereitos legais, morais y de calquera outro tipo que poidan ser necesarios para publicar contidos e conceder os dereios mencionados no punto 7a;
(c) vostede recoñece que temos o dereito (pero non a obriga), á nosa propia discreción, de non publicar ou eliminar ou bloquear o acceso a calquera contido por calquera razón, con ou sen previo aviso.

8. Servizos de terceiros
Esta Web pode publicar información ou publicidade de productos ou servizos de terceiros ou dar acceso directo a eles. As presentacións de productos ou servizos de terceiros están xestionadas polas políticas de uso de ditos terceiros. Non seremos responsables en ningún modo pola súa interacción con terceiros.

9. Indemnizacións
Vostede accede a indemnizar a terceiros por calquera demanda ou reclamación, incluidos os gastos legais, debida ao uso que vostede fai desta Web, os contidos publicados por vostede, a violación da nosa Política de Uso ou a violación dos dereitos de calquera outra persoa ou entidade, eximíndonos de toda responsabilidade por tales accións.

10. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
VOSTEDE ENTENDE E ACEPTA QUE O SEU USO DESTA WEB E DOS SEUS CONTIDOS E SERVIZOS SON OFRECIDOS SEN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA E EXPRESAMENTE SINALAMOS A NOSA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS, IMPLÍCITAS OU EXPRESAS.

NON GARANTIZAMOS, DE MANEIRA IMPLÍCITA OU EXPRESA, QUE A WEB OU ALGÚN DOS SEUS SERVIZOS NON SERÁ INTERRUMPIDO , QUE ESTÉ LIBRE DE VIRUS OU ERROS, QUE SEXA SEGURO, EXACTO, PUNTUAL, FIABLE OU DE CALIDADE, NIN QUE SEXA SEGURO PARA A SÚA DESCARGA. VOSTEDE ENTENDE E ESTÁ DE ACORDO EN QUE NIN NÓS NIN NUGÚN USUARIO DO SISTEMA OFRECE ASESORAMENTO PROFESIONAL DE NINGÚN TIPO E QUE O USO DE CALQUERA CONSELLO OU CALQUERA OUTRA INFORMACIÓN FARASE BAIXO A SÚA ÚNICA RESPONSABILIDADE.

Algunhas Xurisdiccións noN permiten exencións de garantías explícitas e polo tanto o párrafo anterior non é aplicable en canto a garantías implícitas.

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE
VOSTEDE EXPRESAMENTE ENTENDE E ACEPTA QUE NON SOMOS RESPONSABLES DE NINGÚN TIPO DE DAÑO DIRECTO OU INDIRECTO, INCLUIDOS OS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DATOS OU OTRAS PÉRDIDAS COMO RESULTADO DE (I) O USO OU A IMPOSIBILIDADE DE USO DUN SERVIZO PROPORCIONADO POLA NOSA WEB, (II) O COSTE RESULTANTE DA OBTENCIÓN DE SERVIZOS SUBSTITUTORIOS, (III) O ACCESO NON AUTORIZADO OU A ALTERACIÓN DOS SEUS DATOS, (IV) AS AFIRMACIÓNS OU O COMPORTAMENTO DE TERCEIROS, OU (V) CALQUERA OUTRA CUESTIÓN RELACIONADA CO SERVIZO.

Algunhas xurisdiccións non permiten exencións de responsabilidade e polo tanto o párrafo anterior non é aplicable.

12. Reserva de Dereitos
Nós reservamonos todos os dereitos, incluindo os dereitos de autor, marcas comerciais, patentes, secretos industriais, e calquera outro dereito de propiedade que podamos ter na nosa Web, os seus contidos, e os servizos ofrecidos. O uso dos nosos dereitos de propiedade require consentemento previo por escrito. Non concedemos licencias ou dereitos implícitos ou expresos polo feito de ofrecer uns servizos e vostede non ten dereito a facer ningún tipo de uso comercial da nosa web ou os nosos servizos sen consentemento previo por escrito.

13. Lei Aplicable
Vostede está de acordo en que esta Política de Uso e calquera disputa que poida xurdir como resultado do uso desta Web ou calquera dos nosos servizos será sometida ás leis locais correspondentes á localización xeográfica do titular desta Web. Ó usar esta Web e os seus servizos vostede acata a xurisdicción da cidade, rexión ou país do propietario desta Web.

14. Información extra
(i) No caso de que algún apartado desta Política de Uso entre en conflicto con algunha lei con xurisdicción sobre ambas partes, aplicarase dita lei, e o resto dos apartados permanecerán intactos e seguirán sendo válidos;
(ii) A imposibilidade dalgunha das partes de cumplir os dereitos e deberes desta Política de Uso non anulará dito dereito ou deber;
(iii) Vostede acepta que calquera reclamación sobre a presente Web debe facerse dentro dun periodo de un (1) ano dende que tivo lugar o incidente ou a reclamación será invalidada;
(iv) Nós establecemos os nosos dereitos e obrigas e as do usuario nesta Política de Uso e quedamos por tanto liberados de calquera outra obriga.


 

Se ten algunha pregunta ou desexa facer algún comentario ou suxerencia sobre estes Avisos Legais, diríxase a info@colegioapostol.com..

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA