EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

Versión para impresión
O Colexio Apóstol Santiago non é responsable por ningún dos Artigos, Comentarios, Reseñas ou nomes de usuario, senón que a persoa que publica os Artigos, Comentarios, Reseñas ou nomes de usuario na Web do Colexio Apóstol Santiago asume a total responsabilidade.

O Colexio Apóstol Santiago exclúe toda responsabilidade pola exactitude,o contido, a legalidade, a fiabilidade, a operabilidade ou a dispoñibilidade da información ou o material amosado na presente Web. O Colexio Apóstol Santiago exclúe toda responsabilidade por calquera daño causado por descargar ou acceder a calquera información ou material na Web do Colexio Apóstol Santiago.

Colexio Apóstol Santiago contén enlaces a outras Webs. Estes enlaces proporcionanse como cortesía cara ó usuario e non supoñen ningún tipo de recomendación dos servizos ou productos ofrecidos en dictas Webs, e a información de ditas Webs non foi recomendada ou aprobada por el Colexio Apóstol Santiago. Estas Webs poden conter opinións ou informacións que non teñen por que coincidir necesariamente coas nosas. Ditas Webs poden ademais ter Políticas de Uso diferentes das nosas.

Todos os materiais, información, productos e servizos da Web do Colexio Apóstol Santiago ofrecense sen garantía de ningún tipo. O Colexio Apóstol Santiago expresamente exclúe toda garantía implícita, expresa ou estatutuaria ata o extremo permitido pola lei. O Colexio Apóstol Santiago exclúe toda garantía pola información e os servizos ofrecidos ou mencionados na Web do Colexio Apóstol Santiago.

Esta Web foi elaborada con DRUPAL, un sistema de portales liberado baixo licencia GNU/GPL. Todos os Logos, Marcas e Imaxs son propiedade dos seus respectivos propietarios. As modificacións no deseño, todo o resto do código e as modificacións dos módulos Copyright © 2013 JPS. Os comentarios e artigos son propiedade dos seus autores. As bases de datos da Web do Colexio Apóstol Santiago son © Copyright 2013 Colexio Apóstol Santiago.

 
Se ten algunha pregunta ou desexa facer algún comentario ou suxerencia sobre estes Avisos Legais, diríxase a protecciondedatos@colegioapostol.com .
we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA