COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA

Versión para impresiónVersión PDF
DIRECTORA XERAL
Dª MARÍA J. ALONSO PÉREZ
REPRESENTANTE DA ENTIDADE TITULAR
D. PEDRO ARMADA DÍEZ DE RIVERA, S.J.
Xefe de Estudos Xeral
D. Juan Lois González
Xefe de Estudos Infantil e Primarial
D. Jorge Martínez Villegas
Directora de Educación Infantil e Primaria
Dª Mª Teresa Del Río Lpz. de Guereñu
Director de E.S.O. e Bacharelato
D. Ildefonso Prieto Robés
Coordinadora Bacharelato
Dª Ana Patricia Fernández Lorenzo
Coordinadora 2º Ciclo ESO
Dª Concepción Rodríguez Rodríguez
Coordinador 1º Ciclo ESO
D. Francisco Blanco Maudes
Coordinador Xeral Pastoral e F.H.
D. Iván Mirón Cabaleiro
Xefe Dpto. Ciencias e Tecnoloxía
D. Antonio Soto Rodríguez
Xefe Dpto. Ciencias Sociais
D. Juan M. Domínguez Celard
Xefa Dpto. Linguas Estranxeiras
Dª Concepción Rodríguez Rodríguez
Xefa Dpto. Linguas
Dª Isabel Pallarés Araújo
Xefa Dpto. Matemáticas
Dº Isabel Hernández Dorado
Coordinadora Xeral Orientación Educativa
Dª Montserrat Domonte Rodríguez
we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA