COMISIÓN DE FORMACIÓN HUMANA

Versión para impresiónVersión PDF
DIRECTORA XERAL Dª MARÍA J. ALONSO PÉREZ
REPRESENTANTE DA ENTIDADE TITULAR D. PEDRO ARMADA DIEZ DE RIVERA, S.J.
Coordinador Xeral D. Iván Mirón Cabaleiro
Coordinador ESO e Bacharelato D. Iván Mirón Cabaleiro
Coordinadora Ed. Infantil e Primaria Dª Mª Teresa del Río López de Guereñu
Director ESO e Bacharelato D. Ildefonso Prieto Robés
Directora Ed. Infantil e Primaria Dª Mª Teresa del Río López de Guereñu
Coordinadora Bacharelato
Dª Ana Patricia Rodríguez Lorenzo
Coordinadora 2° Ciclo E.S.O.
Dª Concepción Rodríguez Rodríguez
Coordinador 1° Ciclo E.S.O.
D. Francisco Blanco Maudes
Coordinador 3° Ciclo Primaria
D. Daniel López Saavedra
Coordinador 2° Ciclo Primaria
D. Alberto Remeseiro Carro
Coordinadora 1° Ciclo Primaria.
Dª Mercedes Lareu García
Coordinadora Ed. Infantil
Dª Rosana Souto Álvarez
Orientador de Primaria D. Santiago Valcárcel Abellás
Coordinador Xeral Departamento Orientación Dª Montserrat Domonte Rodríguez
(Especialidade: Psicoloxía)
Dept. Orientación (Audición e Linguaxe) D. José Martínez Rey
Dept. Orientación (Pedagoxía Terapéutica) Dª Laura Marta Consuegra Esteban
Dept. Orientación (Psicoloxía) D. Santiago Valcárcel Abellás
Dept. Orientación (Pedagoxía) Dª Silvia Rial Martínez
Dept. Orientación (Pedagoxía Orientación) D. Juan M. Domínguez Celard
we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA