COMISIÓN DIRECTIVA

Versión para impresiónVersión PDF
DIRECTORA XERAL
Dª MARÍA J. ALONSO PÉREZ
REPRESENTANTE DA ENTIDADE TITULAR.
D. PEDRO ARMADA DIEZ DE RIVERA, S.J.
Director E.S.O. e Bacharelato
D. Ildefonso Prieto Robés
Directora Ed. Infantil e Primaria
Dª Mª Teresa del Río López de Guereñu
Xefe de Estudos Xeral
D. Juan F. Lois González
Xefe Estudos Ed. Infantil e Primaria
D. Jorge Martínez Villegas
Coordinadora Bacharelato
Dª Ana Patricia Rodríguez Lorenzo
Coordinadora Ed. Infantil
Dª Rosana Souto Álvarez
Coordinadora Xeral Orientación Educativa
Dª Montserrat Domonte Rodríguez
Coordinador Xeral Pastoral e Formación Humana
D. Iván Mirón Cabaleiro
Coord. Actividades Paraescolares
D. José Martínez Rey
Coordinadora Pastoral Infantil e Primaria
Dª Mª Carmen Suárez Blanco
Administrador e Xefe de Servizos
H. José Bailón Bailón, S.J.
Secretario Xeral
D. Juan Manuel Domínguez Celard
we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA