Asociación de Antigos Alumnos

TEXTO PENDIENTE DE REVISIÓN CURSO 2016-2017

 

ASOCIACIÓN DE ANTIGOS ALUMNOS

Visite a nosa Web

PRESIDENTE VÍCTOR CASAL ANTÓN Prom.1990
VICEPRESIDENTE DIEGO GONZÁLEZ RAE Prom.1991
SECRETARIO ANTONIO HEREDERO GONZÁLEZ-POSADA Prom.1984
TESORERO ALBERTO ESCARIZ COUSO Prom.1988
INTERVENTOR FERNANDO GARCÍA MARTÍN Prom.1994
VOCAIS CARLOS MÉNDEZ ACEBEDO
CARMEN ALONSO ALBO
FERNANDO TOREA CONDE
JOAQUÍN VARELA DE LIMIA COMINGES
MIGUEL ÁNGEL POSADA GONZÁLEZ
RAMIRO LIZ LOSADA
Prom.1991
Prom.1982
Prom.1985
Prom.1987
Prom.1986
Prom.1992
CONSILIARIO JAVIER VELASCO POMAR S.J.  
SEC. TÉCNICO JOSÉ CARLOS ESPINOSA MORENO Prom.1960

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA