Persoal de Administración e Servizos

TEXTO PENDIENTE DE REVISIÓN CURSO 2016-2017

 

Persoal de Administración e Servizos
Domínguez Celard, Juan Manuel Admón. Servicios Generales
Secretario Xeral
Bailón Bailón, José sj. Administrador
Jorge Couto, Mª Oliva Administradora
Lago Piñeiro, Ramona Biblioteca
Lino Bermúdez, Patricia Administración e Recepción
Martínez Blanco, Manuel Secretaría
Pérez Álvarez, Tirso sj. Enfermería
Rodríguez Rodríguez, Sergio Mantemento
Rodríguez Sio, Rafael Reprografía e Mantemento
Vallejo Crespo , Patricia Recepción
Vidal González, Patricia Librería / Administración
we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA