Formación continua

Versión para impresión

Mantemos un curso anual de actualización de perfeccionamento da lingua inglesa con profesorado nativo, no propio centro.

A través dos proxectos Comenius e outros proxectos internacionais preto do 20% do profesorado visitou algún centro educativo doutro país. Os paises visitados son Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Turquía, Finlandía, Alemania, Guatemala, Canada, Bulgaria, etc., cada ano, temos unha media duhas tres estadias no extraxeiro de profesorado do Centro.

Comenius Teachers’ Meeting in Turku Finland

Promovemos as estancias de formación e actualización da competencia en lingua inglesa en países anglosaxóns. Nos últimos 10 anos unha media de 3 profesores pasan estadías mensuais no verán en Irlanda, Canada, Malta, etc.

Como persoal fixo contamos cun profesor nativo en Educación Infantil e Educación Primaria. Todos os profesores que imparten docencia en materias en inglés teñen as correspondentes titulacións oficiais.
 
O Centro conta na actualidade cun 25% de profesorado competente para impartir docencia en inglés nas súas respectivas áreas ou materias.

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA