Atención á diversidade

Versión para impresión

E una característica propia do noso Colexio o tratamento positivo da diversidade e o trato preferente aos que máis o necesitan.
 
Dende os distintos os ámbitos  do centro lévanse a cabo accións para axudar a integración e adquisición das competencias necesarias para abordar con éxito os programas de bilingüismo, tendo en conta a natural diferencia de nivéis que vaise producindo no alumnado co paso dos cursos.

En Educación Secundaria, dende o Departamento de Linguas Estranxeiras ofrécense clase de reforzo de inglés fóra do horario para certos cursos da ESO dentro dos programas de atención á diversidade.

En 1º e 2º da ESO  mantense un desdobre nas seccións de alumnos para traballar con  grupos máis reducidos adaptando a metodoloxía e o nivel lingüístico impartido a cada grupo.

O Departamento de Orientación fai un seguemento especial aos alumnos novos, procedentes doutros centros, que se incorporan aos programas de bilingüismo, tamén aos alumnos con altas capacidades.

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA