Programas externos

Versión para impresión

Difundimos no Centro e promovemos a participación en distintos programas de inmersión lingüística .

Becas  “HIGH SCHOOL ” das fundacións “Barrie de la Maza e Amancio Ortega”

Son becas destinadas a alumnos que pasan a 1º de bacharelato para unha estancia dun curso nun high school dos Estados Unidos. A selección do alumnado baséase no expediente académico, o nivel de inglés e unha entrevista persoal.


http://www.becashighschool.org/

Para o curso 2010-11: foron seleccionados tres alumnos do Centro das 50 prazas ofertadas para toda Galicia.

Para o curso 2011-12: foron seleccionados un total de cinco alumnos do Centro das 75 prazas ofertadas para toda Galicia.

Para o curso 2012-13: foron seleccionados un total de cinco alumnos do Centro das 75 prazas ofertadas para toda Galicia.

Para o curso 2013-14: foron seleccionados un total de dous alumnos do centro das 75 prazas ofertadas para toda Galicia.

COLEXIOS DO MUNDO UNIDO

Dende hai 20 anos, varios alumnos do noso Centro foron seleccionados para cursar bacharelato internacional nun centro da prestixiosa organización “Colexios do Mundo Unido”.

Curso 1995-96: foi selecionado un alumno (India).
Curso 2001-02: foi selecionado un alumno (Inglaterra).
Curso 2006-07: foi selecionada unha alumna (Singapur).
Curso 2010-12: foi selecionado un alumno (USA).

http://www.colegiosmundounido.es

Becas do programa de inmersión lingüística do CONCELLO DE VIGO

Son becas destinadas a alumnos de 3º da ESO para unha estancia de tres semanas, en setembro, no Reino Unido. A selección do alumnado baséase no na nota obtida en inglés en 2º da ESO.

Curso 2009-10 : foron seleccionados 15 alumnos do colexio.
Curso 2010-11 : foron seleccionados 13 alumnos do colexio.
Curso 2011-12 : foron seleccionados 14 alumnos do colexio.
Curso 2012-13 : foron seleccionados  12  alumnos do colexio.

http://www.vigoeningles.org/

Becas do programa de inmersión lingüística da Xunta de Galicia: AXUDASLE

Difundimos e promovemos no colexio a participación neste programa que abrangue os distintos cursos da ESO.
Sabemos da participación do noso alumnado, pero non temos datos do número preciso de alumnos que participan nestes programas.

http://www.edu.xunta.es/web/linguasestranxeiras/133/612

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA