Materias impartidas en inglés

Versión para impresión

As materias impartidas en lingua inglesa están elixidas de modo que as áreas se vaian alternando cada curso para que o vocabulario propio da área quede adquirido nas dúas linguas ao remate de cada ciclo.

EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO

MATERIAS

HORAS

% DOCENCIA EN INGLÉS

E.I. 3 ANOS

INGLÉS

2

10%

E.I. 4 ANOS

INGLÉS

3

12%

E.I. 5 ANOS

INGLÉS

3

12%

EDUCACIÓN PRIMARIA

No cálculo da porcentaxe de docencia en inglés súmanse as horas correspodentes á materia de Lingua Inglesa en cada curso, 2 horas en 1º e 2º de Educación Primaria e 3 horas no resto de cursos.

CURSO

MATERIAS

HORAS

% DOCENCIA EN INGLÉS

1º E.P.

CIENCIAS SOCIAIS
PLÁSTICA

4

24%

2º E.P.

PLÁSTICA I
ED. FÍSICA II

3

20%

3º E.P.

CIENCIAS SOCIAIS
PLÁSTICA

4

28%

4º E.P.

PLÁSTICA I
ED. FÍSICA II

3

24%

5º E.P. 

CIENCIAS SOCIAIS
PLÁSTICA

3

24%

6º E.P. *

 

 

12%

* Nestes cursos o bilingüismo implantarase no curso 2015-16.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

CURSO

MATERIAS

HORAS

% DOCENCIA EN INGLÉS

1º ESO*

CIENCIAS SOCIAIS

3

19%

2º ESO

MÚSICA

2

16%

3º ESO*

FÍSICA E QUÍMICA
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

4

22%

4º ESO

INFORMÁTICA

3

19%

* Nestes cursos a materia en inglés ofertase de momento ao 50% do alumnado, como máximo.

BACHARELATO

CURSO

MATERIAS

HORAS

% DOCENCIA EN INGLÉS

1º BACH.

TECNOLOXÍA I

4

22%

2º BACH.

------

-

9%

Primeiras experiencias no camiño cara ao plurilingüismo:

  • O noso centro foi pioneiro na anticipación do inglés na Educación Infantil e no primeiro ciclo da Educación Primaria en horario lectivo, empezando no curso 1999-2000.
  • En Educación Infantil dende o curso 2002-03 impártense 1 hora á semana en inglés por enrriba do currículo, e dende o curso 2009-10 impártense un total de 8 horas SEMANAIS (2h. en 3 anos, e 3 h. en 4 e 5 anos), que trataremos de ir aumentado progresivamente.
  • No curso 2010-11 implantáronse seccións bilingües no Primeiro Curso de Educación Primaria nas materias de Coñecemento do Medio e Educación Física.
  • No curso 2011-12 impártense seccións bilingües en Educación Secundaria nas materias de Ciencias Sociais (1º ESO), Música (2º ESO) e Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química (3º ESO).
  • No curso 2012-13 implántanse seccións bilingües de Informática en 4º ESO e de Tecnoloxía Industrial en 1º de Bacharelato.
  • O 12 de Xullo de 2013  autorizase a incorporación do noso Colexio á rede de Centros Plurilingües de Galicia mediante a resolución correspondente da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Poden consultar toda a normativa sobre secciós bilingües e plurilingüismo na Web da Xuta de Galicia.

O curso 2014-15 reformanse as materias impartidas en inglés en educación primaria con motivo da implantacion da nova lei de educación LOMCE.

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA