CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

Versión para impresión
 • Por motivos de organización a inscrición MÍNIMA é TRIMESTRAL
 • As altas e baixas deberán ser comunicadas via DIODRO ou por correo electrónico ao coordinador antes do 23 de cada mes. De non recibir notificación en contra, a inscrición enténdese por todo o curso escolar.
 • As actividades comezarán a partir do día 1 de outubro e rematarán o 31 de maio .
 • A realización das actividades dependerá do número de inscricións. Os grupos e horarios poderán ser modificados ou anulados atendendo á demanda.
 • Recorden, por favor, que para recoller aos nenos que participan das actividades paraescolares e deportivas, TEÑEN QUE UTILIZAR O APARCADOIRO DE PAIS. Este cerra as 19:30, polo que pedimos retiren o coche antes desa hora, xa que, para eliminar situacións de risco dentro do centro, está PROHIBIDO circular con vehículos polos patios. Como xa sabedes, o parking de Sanjurjo Badía 79 é somentes para mestres e autobuses.
 • Os pagos faranse MENSUALMENTE mediante cargo bancario.
 • Para poder inscribir a un alumno no curso correspondente cómpre ter liquidado o saldo negativo do curso anterior, no caso de existir algún recibo pendente.
 • Nas actividades paraescolares, o Colexio reservase o dereito de retirar o servicio se non cumpre coas obrigacións económicas de pago.
 • Os pais deberán informar aos seus fillos sobre os horarios das activida-des nas que foron inscritos.
 • Recordade mirar as condicións especiais do comedor para os alumnos que se quedan as actividades paraescolare de mediodía.
 • Para calquera información poden dirixirse a José Martínez Rey, coordinador de actividades Paraescolares.
we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA