Información Xeral

Versión para impresión

SERVIZO DE AUTOBUSES

O Colexio pon a disposición dos usuarios unha serie de autobuses. Coa finalidade de evitar no que sexa posible que os alumnos de Educación Infantil e 1° de Educación Primaria, poidan equivocarse de parada ó baixar, e para que o mesmo profesor ou educador que os acompaña saiba exactamente os datos persoais, PRÉGASE ENCARECIDAMENTE que os rapaces destes catro cursos venan sempre co seu carné prendido cun imperdible na camisa.

Durante os meses de setembro e xuño os autobuses iniciarán o seu percorrido nas cabeceras de liña as 8:15 da mañá las liñas 1 e 2, e ás 8.05 a liña 3.

A partir de outubro os horarios de inicio de percorrido varían segundo as distintas liñas 

Liña 1: Sale de Gregorio Espino 42 a las 8.30 e ás 14.30
Liña 2: Sale de Gran Vïa (ECI) ás 8.25 e ás  14.30
Liña 3: Sale de Glorieta Ricardo Mella - Bao  ás 8.05 e ás  14.20

Calquera cambio de horario ou percorrido comunicarase oportunamente.

O comportamiento incorrecto dun alumno na viaxe pode ser causa da privación do uso do autobús do Colexio ben por un tempo provisional, ben de modo definitivo.

O servicio pode contratarse:

  • Durante todo o curso escolar: Setembro a xuño
  • So durante o horario de inverno: Outubro a maio
  • So durante os meses de verán: Setembro e Xuño

O servizo de autobús conta cun coidador ou monitor acompañante por liña, que se encarga da orde e a seguridade dos alumnos dentro do autobús, así como nas subidas e baixadas do mesmo.

Unha vez iniciado o curso, soamente se tramitarán baixas do servizo por cambio de domicilio habitual dos alumnos. Esta circunstancia deberá acreditarse adecuadamente.

As familias que por circunstancias excepcionais desexen facer uso do servizo de transporte unha vez iniciado o curso 2017-2018 deberán descargar da web a FICHA DE INSCRICIÓN  e entregala antes do día 25 do mes anterior ao que van utilizar o servizo por primeira vez. O servizo quedará contratado hasta fin de curso (maio ou xuño).

Non se pode contratar o servizo para un mes específico. Non se pode dar de baixa para un mes específico.

O prezo do autobús durante o horario de inverno, está prorrateado para igualar os recibos durante os meses do curso e facilitar ás familiar ás previsións de pago. E por isto que meses de mais día lectivos como novembro, teñen o mesmo prezo que meses de pouco uso como decembro. As familias que contratan o servizo, aceptan ser coñecedoras desta circunstancia.

O pago do servizo farase mediante recibo bancario, que se pasará a cobro a principios de mes, entre os días 1 e 10 de cada mes.

Os percorridos provisionais están na seguinte péxina. Os percorridos definitivos dependerán das necesidades das familias que usen o servizo, e comunicaranse por mail antes do inicio do curso. Tamén quedarán publicados na web.

Para calquera dúbida ou suxestión que desexe facer pode contactar connosco no seguinte enderezo: transporte@colegioapostol.com

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA