Información Xeral

Versión para impresiónVersión PDF

SERVIZO DE AUTOBUSES

O Colexio pon a disposición dos usuarios unha serie de autobuses. Coa finalidade de evitar no que sexa posible que os alumnos de Educación Infantil e 1° de Educación Primaria, poidan equivocarse de parada ó baixar, e para que o mesmo profesor ou educador que os acompaña saiba exactamente os datos persoais, PRÉGASE ENCARECIDAMENTE que os rapaces destes catro cursos venan sempre co seu carné prendido cun imperdible na camisa.

Durante os meses de setembro e xuño os autobuses iniciarán o seu percorrido nas cabeceras de liña as 8:15 da mañá las liñas 1 e 2, e ás 8.05 a liña 3.

A partir de outubro os horarios de inicio de percorrido varían segundo as distintas liñas 

Liña 1: Sale de Gregorio Espino 42 a las 8.30 e ás 14.30
Liña 2: Sale de Gran Vïa (ECI) ás 8.25 e ás  14.30
Liña 3: Sale de Glorieta Ricardo Mella - Bao  ás 8.05 e ás  14.20

Calquera cambio de horario ou percorrido comunicarase oportunamente.

O comportamiento incorrecto dun alumno na viaxe pode ser causa da privación do uso do autobús do Colexio ben por un tempo provisional, ben de modo definitivo.

O prezo do transporte escolar está calculado en función dos días lectivos de clase polo que as altas considéranse para todo o curso escolar, inclulndo xuño. Non se admiten baixas se non é por causas moi xustificadas.

O pago é de 10 mensualidades, de setembro a xuño, ambos inclusive.

As familias que desexen facer uso do servizo de transporte para o curso 2016-2017 deberán descargar a FICHA DE INSCRICIÓN e unha vez cuberta deberán entregala na Secretaría ata o 20 de maio do 2016

 

we advice you on question where you can buy ambien online cheap

i can advice you how to buy tramadol online tracking on USA tracking on USA